preloader
Scroll to top

PLAZA v srdci Považskej Bystrice má územné rozhodnutie


ocplaza - 17. januára 2022

Prvý dôležitý krok k výstavbe nového moderného nákupného centra je zrealizovaný. Mesto Považská Bystrica vydalo územné rozhodnutie o umiestnení stavby. PLAZA bude prirodzeným funkčným doplnením centrálnej mestskej zóny a bude v súlade s platným územným plánom mesta.

Centrum, ktoré bude mať na streche zelený park a ponúkne návštevníkom priestor pre oddych s rodinou a priateľmi, bude čoskoro realitou.. Mesto Považská Bystrica ako príslušný stavebný úrad vydalo v súlade s platnou legislatívou územné rozhodnutie o umiestnení stavby nákupnej galérie. Presklené plochy a átriá vytvárajú príťažlivé prostredie. Sú v súlade s filozofiou investora NSO INVEST, s.r.o., ktorý chce takto prepojiť moderný interiér so zeleným exteriérom.

PLAZA bude pozostávať z dvoch nadzemných podlaží a čiastočne tretieho nadzemného podlažia, ktorého súčasťou bude aj zelená strecha. Na tejto voľne prístupnej ploche budú rastliny, kroviny a dreviny doplnené o lavičky, detskú zónu, osvetlenie, dizajnové a umelecké prvky.

Mesto Považská Bystrica vydaním rozhodnutia prispelo k tomu, aby vznikol nový prirodzený mestotvorný priestor tvorený zeleňou a štýlovým mobiliárom, a aby toto prostredie v rámci možností pôsobilo ako prirodzená nárazníková zóna voči doprave. Tento parameter v maximálnej miere ladí s platným územným plánom mesta.

S plánmi mesta korešponduje aj výsadba novej zelene na pozemkoch centra PLAZA. Bude viditeľná najmä popri ulici Štúrova a popri ulici Slovenských partizánov. Zeleň bude tvoriť vhodná kombinácia nízkych krovín ako aj vzrastlejších stromov, aby sa vytvorila spomínaná bariéra voči hluku a prachu z cestnej dopravy a zachoval sa ráz pešej mestotvornej zelenej komunikácie.

Nákupné centrum poskytne návštevníkom ľahký prístup verejnou dopravou, autom, tak aj peši z každej mestskej časti. Centrum totiž bude stáť na spojnici hlavných dopravných aj peších ťahov mesta, ktoré určujú unikátny charakter tohto miesta. PLAZA teda bude prirodzeným funkčným doplnením tejto centrálnej mestskej zóny. Dodajme len, že s právoplatným územným rozhodnutím súhlasí aj Slovenská správa ciest, a.s. a ďalšie stavbou dotknuté subjekty.Pozemky určené pre výstavbu sa využívali  ako nájomné parkovacie plochy mesta s príslušnými pripojovacími komunikáciami. Parkovacie miesta však nahradí moderné dvojúrovňové podzemné parkovisko s kapacitou 400 miest. Nákupné centrum pre zákazníkov prinesie potravinárske a módne obchody, žiadané gastro prevádzky, ale aj voľnočasové aktivity a služby dennej potreby. Investor rokuje s renomovanými medzinárodnými sieťami, značkami a poskytovateľmi služieb, ktoré doposiaľ v lokalite chýbali. Svojou funkciou tak PLAZA prispeje k zvýšeniu kvality služieb v Považskej Bystrici a blízkom okolí mesta. Centrum má všetky predpoklady stať sa prirodzeným miestom stretnutí Považskobystričanov, Púchovčanov a komunít zo širokého okolia.

Podobné články